JE TO NA VÁS! PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET PRO HLUČÍN

 

 Přicházíme s projektem JE TO NA VÁS!, který umožní občanům města Hlučín spolupodílet se na

     rozhodování o tom, kde bude použita část finančních prostředků z rozpočtu města Hlučín.

 

 Participativní rozpočet spočívá v tom, že město vyčlení část finančních prostředků ze svého

     rozpočtu a tyto prostředky dá k dispozici občanům na realizaci jejich nápadů a projektů.

 

 Projekt JE TO NA VÁS! se skládá z těchto fází:

     ZAHÁJENÍRada města zahájí výzvu k podávání návrhů

     NÁVRHY - Občané mohou své nápady přihlašovat

     PODPORA - Občané mohou podpořit přihlášené návrhy a tak zvýšit jejich šanci na realizaci

     POSOUZENÍ - Město posoudí proveditelnost návrhů na základě předem známých podmínek,

     jako jsou například veřejná prospěšnost, proveditelnost na pozemcích a majetku města, atd.

     HLASOVÁNÍ - Občané města budou rozhodovat o těch návrzích, které získaly největší podporu

     a zároven splnily podmínky proveditelnosti

 

 Participativní rozpočet je koncept, který vznikl na přelomu 80. a 90. let v brazilském městě

    Porto Alegre a který funguje v řadě dalších měst na světě, ale i v České republice. Například

    v některých městských částech Prahy, v Ostravě-Jih nebo v Brně.

 

 Máme za to, že občané nejlépe vědí, co potřebují a proto jim chceme dát možnost spolurozhodovat

     o tom, kde bude naše město investovat své finanční prostředky. Protože ty by měly v první řadě,

     sloužit právě ve prospěch občanů.

 

 Více informací naleznete na http://www.participativnirozpocet.cz 

     Příklady participativních rozpočtů pak na https://damenavas.brno.cz nebo na http://spolecnetvorimejih.cz 

 

Kontaktujte nás

KDU-ČSL

Palác Charitas, Karlovo náměstí 5

128 00 Praha 2

MĚSTSKÁ ORGANIZACE HLUČÍN

předseda: Ing. Petr Adamec

E-mail: kdu.hlucin@email.cz

Index lidovcihlucin

Logoinsta lidovcihlucin