OBCHVAT HLUČÍNA

 Nedostupnost realizace a nezájem ze strany ŘSD o projekční přípravu přeložky silnice I/56 – obchvat Hlučína

     – je dlouhodobým problémem města. Jako zastupitelé jsme se v roce 2017 podíleli na schválení územního plánu,

     který zahrnuje možnost výstavby propojení silnice II/469 (Hlučín – Darkovičky) se silnicí I/56 (za čerpací stanicí

     Shell směrem na Ludgeřovice) - malý obchvat Hlučína - souběžně s trasou plánované přeložky silnice I/56.

 Toto řešení:

     1. Přispěje k převedení části tranzitní dopravy mezi Hlučínem a Darkovičkami mimo centrum města Hlučína

     2. Odlehčí zatíženému centru města (s průměrným počtem vozidel cca 16 000, resp. cca 18 000 v pracovní dny)

     3. Odlehčí křižovatce u Billy a křižovatce u autobusového nádraží

     4. Přispěje k vyšší průjezdnosti městem zejména v ranní a odpolední dopravní špičce

 

 V příštím volebním období je reálné provést nezbytné přípravné kroky pro realizaci tohoto 

     „malého obchvatu“ města, a to zejména:

     -  zadat zpracování studie trasy pro upřesnění technických parametrů

     -  zadat zpracování projektové dokumentace (pro územní řízení a stavební povolení)

     -  provést výkupy pozemků a majetkoprávní vypořádání

     -  zahájit soutěž na dodavatele stavebních prací

     

 Realizace stavby může být započata cca v letech 2021 - 2022.

 

 Zasadíme se o využití externích finančních zdrojů – zejména Evropských

     - jak pro přípravu projektu, tak pro realizaci stavby.

Kontaktujte nás

KDU-ČSL

Palác Charitas, Karlovo náměstí 5

128 00 Praha 2

MĚSTSKÁ ORGANIZACE HLUČÍN

předseda: Ing. Petr Adamec

E-mail: kdu.hlucin@email.cz

Index lidovcihlucin

Logoinsta lidovcihlucin