ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

 

 Víme, že mezi námi žije mnoho občanů pečujících o své blízké, kteří se z důvodu věku nebo zdravotního

     handicapu již o sebe neumějí postarat sami. Jsme rádi a vážíme si těch, kteří tuto nezištnou pomoc

     svým blízkým poskytují. Chceme je v jejich nelehké službě druhým podpořit a alespoň trochu jim ji usnadnit.

 Odlehčovací služby jsou určeny právě jako dočasná úleva pro pečující osoby, aby si mohly odpočinout nebo si

     vyřídit osobní záležitosti. Víme, a hovoří o tom i nový plán rozvoje sociálních služeb Hlučínska, že je o ně

     ze strany těchto osob obrovský zájem a současná nabídka značně neuspokojuje poptávku. Na území celého

     Opavska tuto službu poskytují pouze Domov pod Vinnou horou p.o. Hlučín, a to v kapacitě jednoho lůžka.

     Dále pak Centrum sociálních služeb Hrabyně v kapacitě dvou lůžek a Vila Vančurova o.p.s. v Opavě

     s kapacitou také dvě lůžka.

  

 Proto chceme podporovat a zasadit se o rozšíření odlehčovacích služeb nejen na území města Hlučín.

      

 

Kontaktujte nás

KDU-ČSL

Palác Charitas, Karlovo náměstí 5

128 00 Praha 2

MĚSTSKÁ ORGANIZACE HLUČÍN

předseda: Ing. Petr Adamec

E-mail: kdu.hlucin@email.cz

Index lidovcihlucin

Logoinsta lidovcihlucin