STARTOVACÍ BYTY PRO MLADÉ

 

 Víme, že pro mnoho mladých lidí a rodin může být těžké zařídit si vlastní bydlení. Chceme proto podpořit

     mladé lidi a umožnit jim osamostatnit se a vytvořit podmínky pro založení rodiny.

     A to prostřednictvím projektu STARTOVACÍ BYTY PRO MLADÉ! 

 

 Projekt STARTOVACÍ BYTY PRO MLADÉ spočívá v tom, že město vyčlení část nájemních bytů ze svého

     bytového fondu a tyto byty za zvýhodněných podmínek pronajme mladým lidem v prvních letech

     jejich samostatného života.

 

 Realizace projektu STARTOVACÍ BYTY PRO MLADÉ:

     Rada města schválí nové zásady přídělování nájemních bytů a vyčlení určitý počet bytů pro kalendářní rok,

     které budou přednostně přiděleny mladým lidem v rámci tohoto projektu.

     Rada vyhlásí výběrové řízení na přidělení startovacích bytů a dle schválených zásad tyto byty postupně přidělí.

     Počet přidělovaných bytů se bude přizpůsobovat možnostem bytového fondu města a případnému zájmu

     ze strany mladých rodin na každý kalendářní rok.

 

 PODMÍNKY STARTOVACÍHO BYDLENÍ: 

     Věk jednoho ze žadatelů max. 30 let, v součtu obou partnerů max. 65 let

     Alespoň jeden ze žadatelů je ekonomicky aktivní

     Alespoň jeden ze žadatelů musí mít v době podání žádosti trvalý pobyt v Hlučíně

     Bezdlužnost žadatelů vůči městu Hlučín

     Doba pronájmu na dobu určitou 3 let 

 

 Projekt STARTOVACÍ BYTY PRO MLADÉ již funguje v řadě  měst v České republice, např. v Pardubicích

     a Hradci Králové. Máme za to, že i v Hlučíně dostupnost stabilního bydlení je aktuálním problémem

     pro mladé páry či mladé rodiny s dětmi. Založení vlastní rodiny a výchova dětí jsou nutně svázány se

     zajištěním samostatného, bezpečného a dlouhodobě jistého bydlení. Pokud stabilní bydlení není možné

     mladým manželům zajistit, vede to ke stresům a k odkládání rodičovství do vyššího věku.

Kontaktujte nás

KDU-ČSL

Palác Charitas, Karlovo náměstí 5

128 00 Praha 2

MĚSTSKÁ ORGANIZACE HLUČÍN

předseda: Ing. Petr Adamec

E-mail: kdu.hlucin@email.cz

Index lidovcihlucin

Logoinsta lidovcihlucin