VIZE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ HLUČÍNSKÉHO JEZERA

 

 První etapa sanace, rekultivace a revitalizace Hlučínského jezera by měla proběhnout ještě letos. 

     Tato etapa zahrnuje především protipovodňová opatření, zpevnění břehů a vybudování potřebné infrastruktury.

     To by mělo umožnit vyjmout areál jezera ze záplavové zóny a tím umožnit jeho další rozvoj. 

     Bez tohoto kroku není možné "lidově řečeno" stavět a dále tento areál rozvíjet.

 

 Než však bude tato etapa hotová, chceme aktivně pracovat na studii, jak nejlépe jezero a jeho okolí využít, 

     jak zatraktivnit toto místo nejen pro turisty, návštěvníky, ale především pro občany města.

     Našim cílem je včas připravit Studii využití Hlučínského jezera. 

     

 Tato studie by měla zahrnout potřeby nejen sportovní, ale i kulturní. Areál jezera nabízí mnoho možností využití

     a skrývá velký potenciál rozvoje. Jsme si však vědomi toho, že přílišná komercionalizace Hlučínského jezera

     může kromě nesporných výhod přinést i mnoho problémů pro místní obyvatele. 

     Záleží nám proto i na pohledu Vás občanů města Hlučín a proto chceme kromě odborníků do zpracování této

     studie zapojit i Vás!

 

 Harmonogram vypracování studie by měl proběhnout v těchto krocích:

    ANKETA - Dotazníková akce nejen Hlučínských občanů o tom, co by si v okolí Hlučínského jezera představovali

    DISKUZE - Kulatý stůl k sebraným návrhům s občany, zástupci města a odborníky

    ODBORNÉ POSOUZENÍ - Vyjádření odborníků k návrhům občanů, posouzení proveditelnosti

    VEŘEJNÁ SOUTĚŽ - Zadání soutěže na vypracování studie využití Hlučínského jezera se zapojením návrhů občanů

Kontaktujte nás

KDU-ČSL

Palác Charitas, Karlovo náměstí 5

128 00 Praha 2

MĚSTSKÁ ORGANIZACE HLUČÍN

předseda: Ing. Petr Adamec

E-mail: kdu.hlucin@email.cz

Index lidovcihlucin

Logoinsta lidovcihlucin