top of page

Hlučín...
město, přátelské ke všem generacím

Podpora tradic, spolků a sportovních klubů
Finanční a materiální zabezpečení chodu spolků
a podpora jejich aktivit


Rozvoj komunitního života
Zajištění zázemí pro setkávání a podpora občanské angažovanosti (participativní rozpočet)

Kvalitní a moderní školství
Podpora klasického i alternativního vzdělávání, podpora dětských skupin a volnočasových aktivit mládeže

Aktivní senioři
Podpora klubů seniorů a zajištění zázemí pro setkávání, finanční pomoc a akce pro seniory

Podpora a rozvoj kultury
Podpora stávajících kulturních akcí a podpora umění kultivujicího společnost   

zpět na PROGRAM

bottom of page